GRATULATIONSKORT & SERVICE I VÄRLDSKLASS
© 2018 Papegojkort Brith Samuelsson
Papegojkort    Telefon: 08 774 46 22
Med KortoGram stödjer du 
MinStoraDag
Bada med delfiner, träffa  en känd
fotbollsspelare  eller besöka en  nöjes-
park, är exempel på drömmar som
Stora Dagar uppfyller för barn med
svåra sjukdomar. Att få något roligt
att se fram emot kan lysa upp en
tuff vardag. Barnens glädje är målet.

MinStoraDag samarbetar med univer-
sitetssjukhusen i Sverige, läkarna av-
gör vilka barn som ska få en Stor Dag.
MinStoraDag anordnar dessutom bl. a.
caféer, syskonstöd och ungdomsverk-
samhet på sjukhusen.
Trogna ambassadörer är
Tobbe Blom, Amy Diamond,
Danny Saucedo, Robin
Trygg och Frida Hansdotter.
Styrelseordförande: Biörn Riese
Generalsekreterare: Jennifer McShane
Initiativtagare: Claire Rosvall
Du kan känna dig trygg
Stiftelsen MinStoraDag har 90-konto
och granskas därför av Stiftelsen för
insamlingskontroll, vars översyn garan-
terar att minst 75% av insamlade bidrag
går direkt in I verksamheten.
För stiftelsen MinStoraDag går 88 %
till insamlingsändamålet.
Start.MinStoraDag.Presentation.Kontakt.Sök jobb.Produktlinjer.Säsong.Skyltställ.Prislista.
Kan drömmar förändra något?
MinStoraDag
Start